TELDEN ARABA

AMAÇ:

Tasarlamış oldukları işe uygun el aletleri yardımı ile iş güvenliği kuralları çerçevesinde kalıplarda form verilerek şekillendirdikleri tel malzemeleri (parçaları) montaj sırasına göre bir araya getirip sağlam bir şekilde bağlayarak üretebilme yeterliliği kazandırmak.

 

KATILIMCIYA SAĞLAYACAĞI YARARLAR:

Tasarım yapmasını sağlayarak zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.

Analitik düşünebilmesini sağlamak.

Tasarladıkları aracın resmini kağıda aktarabilme becerisi kazandırmak.

Motor becerilerini (el ve parmak) geliştirmelerini sağlamak.

Gerçek çalışma hayatına projeksiyon tutarak iş ortamını tanımalarına katkıda bulunmak.

Yetişkinlerin (çalışan anne ve baba) iş hayatında neler yaşadıkları ile ilgili farkındalık oluşturmak.

İş disiplini ve çalışma düzeni kazandırmak.

Planlı çalışmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak.

Problemden kaçan değil problem çözen birey olmalarının önünü açmak.

Birlikte başaracağız prensibinden yola çıkarak ekip (takım) çalışmasına yatkınlık kazandırmak.

İş güvenliği kurallarına uyarak çalışma alışkanlığını kazandırmak.

Emeğin önemini yaparak ve yaşayarak kavramalarını sağlamak.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

Her bir öğrenci telden araba atelyesinde bulunan imkanları kullanarak kendi arabasını tasarlayıp yapacaktır.

 

YÖNTEM:

Her öğrencinin kendine ait takım çantası ve aletleri olacak.

Yapmayı düşündüğü arabanın resmini çizecek.

Tasrlamış olduğu arabayı gerekli takım ve malzemeleri kullanarak üretecek.

 

SÜRE:

HAFTADA 1 GÜN/ TOPLAM: 40 SAAT

KATILIMCI SAYISI:

……..KİŞİ/SINIF