IOHS Hibe Programı Kapsamında 'Yüksekte Çalışma ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi' Proje Tanıtım Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde katılımcıların konuşmalarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.