İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarların Kurulması, Uygulamaların Geliştirilmesi Projesi için Mal Alımı İhalesi ve Hizmet Alımı İhalesi